AFF alebo výcvik voľného pádu

Accelerated free fall, čiže výcvik voľného pádu je určený pre všetkých, ktorí sa chcú začať aktívne venovať parašutizmu. Základnou podmienkou výcviku voľného pádu je mať absolvovaný tandemový alebo samostatný zoskok s automaticky otvoreným padákom.

Metóda AFF je zrýchlenoumetódou výcviku k tomu, ako sa stať profesionálnym parašutistom. Výcvik pozostáva z teoretickej aj praktickej prípravy, kde sa naučíte všetky základné pravidlá, ktoré pri zoskoku s padákom budete potrebovať. Osvojíte si správnu polohu tela pri voľnom páde, tiež si nacvičíte otváranie padáku a dozviete sa všetky potrebné informácie, ktoré Vám zaručia bezpečnosť pri zoskokoch.
Výcvik voľného pádu pozostáva z viacerých zoskokov s inštruktorom, počas ktorých sa naučíte ovládať telo pri voľnom páde a následne tak získate prípravu k samostatným skokom, pravdaže, pod dohľadom inštruktora. Z každého zoskoku sa vyhotovuje záznam, a tak sa pri ďalšom zoskoku môžete vyvarovať chýb, ktorých ste sa dopustili pri tom predchádzajúcom.
Na výcvik voľného pádu nadväzujú aj ďalšie výcviky, pri ktorých si môžete osvojiť aj iné pohyby a prvky, ktoré rozšíria Vaše parašutistické schopnosti.